08 30 32 31 031
09 72 42 28 021

08 30 32 31 031
09 72 42 28 021

هدایای تبلیغاتی

تبلیغات هدفمند و شایسته

هدایای تبلیغاتی، می تواند به عنوان هدفمند ترین نوع تبلیغاتی تلقی شود. این نوع از تبلیغات به خوبی توانایی های شما را به ذهن مخاطب می سپارند. هم چنین به راحتی می توانید از به ثمر نشستن آن اطمینان حاصل کنید. انتخاب نوع این هدیه به هزینه و اهداف شما وابسته است. اما مشتریان نقش آبرنگ به خوبی می دانند که در هر شرایطی، بهترین کیفیت را با بهترین قیمت دریافت می کنند.

انواع هدایای تبلیغاتی 

 • سر رسید
 • تقویم
 • لوازم اداری و تحریری
 • ست های مدیریتی
 • لوازم کاربردی
 • فلش مموری
 • لباس و ساعت
 • ماگ و لیوان و…

اهداف هدایای تبلیغاتی

 • تثبیت برند شما در ذهن مخاطبین
 • ایجاد احساس اطمینان و اعتماد
 • تاثیر بسیار زیاد 
 • نمایش توانایی ها و قابلیت ها
 • استفاده از اعتبار دریافت کنندگان برای تبلیغات بیشتر
 • اجرای ایده های خلاقانه و موثر در فروش